Silnoproudé rozvody

 • Elektroinstalace 230V a 400V
 • Elektroinstalace do 1000V
 • Údržba a oprava elektroinstalace
 • Přípojky NN nízkého napětí
 • Dodávka elektroměrových rozvaděčů a domovních rozvodnic včetně montáže
 • Dodávka svítidel i zdrojů včetně montáže
 • Montáž elektrického přímotopného a akumulačního vytápění
 • Elektromontáž tepelných čerpadel
 • Montáž veřejného osvětlení
 • Montáž uzemnění objektů
 • Montáž hromosvodů klasické i aktivní
 • Instalace měření a regulace (MAR)
 • Detekce koncentrace plynů (CO2)

Co pro Vás vyřídíme?

 • Revizní zprávy
 • Přihlášky k odběru elektrické energie
 • Potřebné dokumenty k projednání na PRE (Pražská energetika)
 • Potřebné dokumenty k projednání na ČEZ
 • Projektovou dokumentaci
Kontakt - ELEKTRO HLAVATÝ

jednatel - Miloslav Hlavatý
Sadová 1130
252 29, Dobřichovice

 • +420 602 237 509
 • info@elektrohlavaty.cz